Comunitats

Inici Comunitats

COMUNITATS DE PROPIETARIS
DESPATX JOAN NERAS

ADMINTISTRACIÓ DE FINQUES

Un dels problemes dels edificis en una comunitat de propietaris és que resulta complicat posar d’acord els diferents copropietaris per al bon funcionament de la conservació i manteniment de l’edifici.


És per això que us aconsellem de contractar els serveis d’un administrador de finques professional que us farà la gestió de la copropietat, dels elements comuns de l’immoble, i us assessorarà pel que fa al règim de la llei de propietat horitzontal. Pot contactar amb el nostre despatx, sense cap compromís, per tal de que us informem i us donem pressupost dels honoraris professionals adaptats a la situació del vostre edifici.

DEMANI INFORMACIÓ

SENSE CAP COMPROMÍS

Estem preparats per rebre la seva trucada

972 62 30 79

Funcions de l’Administrador de Finques:

Assemblees Generals - Tasques Administratives

Tasques comptables - Tasques de contingut legal

  *  Assemblees de la Junta de Propietaris Ordinàries i Extraordinàries.

   

  *  Convocatòria d’assemblees ordinàries i extraordinàries.

   

  *  Redacció i enviament de les actes corresponents.

   

  *  Reunió de la junta rectora.

   

  *  Comunicació als propietaris, en finalitzar l’exercici, de la liquidació dels comptes generals, la liquidació particular de cada finca, balanços resultants, així com les previsions per al següent exercici, i altra informació complementària.

   

  *  Comptabilització, d’acord amb el Pla General Comptable, de tota l’activitat econòmica de la Comunitat de Propietaris.

   

  *  Expedició de rebuts de quotes ordinàries, segons acord de la junta.

  *  Expedició de les ordres de pagament de les reparacions, serveis, inspeccions, gestions, etc. encarregats per la Comunitat.

   

  *  Confecció dels comptes anuals.

   

  *  Gestions amb la notaria, registre de la propietat i cadastre.

   

  *  Gestions amb les companyies d’electricitat, aigua, gas i telèfon.

   

  *  Facilitar serveis de neteja, jardineria, piscina, etc.

   

  *  Assegurances: us facilitarem les millors condicions d’assegurances dels vostres immobles.

   

  *  Assessorament immobiliari: com a experts immobiliaris i coneixedors de la zona us podem donar el millor assessorament.